Stałe Urządzenia Gaśnicze naGAZY CHEMICZNE

Stałe Urządzenia Gaśnicze naGAZY OBOJĘTNE

Urządzenia GaśniczeMIEJSCOWE

Generatory Gaśnicze Azotu
EXXFIRE

Stałe Urządzenia Gaśnicze Wodne naMGŁĘ WODNĄniskociśnieniową

Urządzenia Gaśnicze
AEROZOLOWE

 GAZY GAŚNICZE

Sale of extinguishing agents

Flag_of_the_United_Kingdom Wersja polska

We deal with wholesale of extinguishing agents.

Our offer includes:

  • HFC-227ea (1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropane)
  • FK-5-1-12 (1,1,1,2,2,4,5,5,5-nonafluoro-4- (trifluoromethyl)-3-pentanone)
  • Halon 1211 (bromochlorodifluoromethane)*
  • Halon 1301 (bromotrifluorometan)*
  • Halon 2402 (dibromotetrafluoroethane)*

* We only supply Halon to critical users, in compliance with Annexe VI to Regulation of the European Commission No 744/2010.

We have our own laboratory equipped with gas chromatograph, in which we confirm purity of each lot of the supplied goods.
We supply extinguishing agents in our own tanks, return or non-return, and we also fill clients’ tanks.

Any enquiries may be sent to the following address:

Magdalena Kaczmarek
mob. +48 608 053 006
magdalena.kaczmarek@savitechnologie.pl

F-Gas authorisation

Flag_of_the_United_Kingdom Wersja polska

We offer assistance in obtaining  quotas and authorisation to use quotas for the placing on the market of hydrofluorocarbons (HFC’s) in imported equipment.

Regulation (EU) No 517/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on fluorinated greenhouse gases and repealing Regulation (EC) No 842/2006 established a system of the overall quantitative limit for placing hydrofluorocarbons on the market of the European Union.

In compliance with the Commission Implementing Decision dated 24 October 2017, we were indicated as a company that has a reference value for the purpose of the quota allocation necessary for placing hydrofluorocarbons on the EU market.

Any enquiries may be sent to the following address:

Magdalena Kaczmarek

mob. +48 608 053 006

magdalena.kaczmarek@savitechnologie.pl

Kontakt

Dane rejestrowe

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000964097. Kapitał zakładowy: 1 400 000,00 zł.

Siedziba firmy, adres korespondencyjny

Dział Handlowy

Bartosz Łebek
tel. 728 341 931
Jakub Pływaczewski
tel. 600 959 392

Dział Serwisu

Aleksandra Pawłowska
tel. 503 971 518
Karol Bagiński
tel. 608 574 325

Dział Finansów

Łukasz Węgrzynowski
tel. 664 929 928
Wanda Radwańska
tel. 660 414 551

Dział Obsługi Przemysłu Zbrojeniowego Oraz Stoczniowego

Łukasz Majtyka
tel. 604 589 042

Polski Bank Halonu

Łukasz Majtyka
tel. 604 589 042

W celu kontaktu mailowego prosimy o skorzystanie z reguły imię.nazwisko@savitechnologie.pl.

„Utworzenie nowego działu B+R w firmie Savi Technologie poprzez zakup aparatury badawczej z oprogramowaniem ICT” Beneficjent: Savi Technologie Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Psary, 28.02.2013 r.