Stałe Urządzenia Gaśnicze naGAZY CHEMICZNE

Stałe Urządzenia Gaśnicze naGAZY OBOJĘTNE

Urządzenia GaśniczeMIEJSCOWE

Generatory Gaśnicze Azotu
EXXFIRE

 GAZY GAŚNICZE

Sprzedaż środków gaśniczych

Flag_of_the_United_Kingdom English version

Prowadzimy hurtową sprzedaż środków gaśniczych.

W naszej ofercie znajdują się:

*Halon dostarczamy wyłącznie użytkownikom krytycznym zgodnie z Załącznikiem VI rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 744/2010.

Dysponujemy własnym laboratorium wyposażonym w chromatograf gazowy, w którym potwierdzamy czystość każdej partii dostarczanego towaru.

Środki gaśnicze dostarczamy w zbiornikach własnych, zwrotnych lub bezzwrotnych, napełniamy również zbiorniki klienta.

Zapytania prosimy kierować na adres:

Magdalena Kaczmarek
tel. kom. +48 608 053 006
magdalena.kaczmarek@savitechnologie.pl

Autoryzacje F-gazy

Flag_of_the_United_Kingdom English version

Oferujemy swoją pomoc w uzyskaniu kontyngentów oraz upoważnień do wykorzystania kontyngentów do wprowadzania do obrotu na terenie UE wodorofluorowęglowodorów (HFC) w importowanych urządzeniach.

Komisja Europejska w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 ustanowiła limity ilościowe dotyczące wprowadzania wodorofluorowęglowodorów do obrotu na terenie UE.

Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 24 października 2017 r. zostaliśmy wskazani jako firma posiadająca wartość odniesienia w celu przydziału kontyngentów niezbędnych do wprowadzania wodorofluorowęglowodorów na rynku UE.

Zapytania prosimy kierować na adres:

Magdalena Kaczmarek

tel. kom. +48 608 053 006

magdalena.kaczmarek@savitechnologie.pl

Kontakt

Dane rejestrowe

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000964097. Kapitał zakładowy: 1 400 000,00 zł.

Siedziba firmy, adres korespondencyjny

W celu kontaktu mailowego prosimy o skorzystanie z reguły imię.nazwisko@savitechnologie.pl.

Dział Sprzedaży Instalacji Gaśniczych

Bartosz Łebek
tel. 728 341 931
Piotr Samulik
tel. 600 959 392

Dział Sprzedaży Usług Serwisowych

Aleksandra Pawłowska
tel. 503 971 518
Karol Bagiński
tel. 608 574 325

Dział Finansów

Łukasz Węgrzynowski
tel. 664 929 928
Wanda Radwańska
tel. 660 414 551

Dział Obsługi Przemysłu Zbrojeniowego Oraz Stoczniowego

Łukasz Majtyka
tel. 604 589 042

Polski Bank Halonu

Łukasz Majtyka
tel. 604 589 042

Dział Projektowy

projektowy@savitechnologie.pl
W celu kontaktu z Działem Projektowym prosimy o wysłanie maila.

W Savi Technologie cenimy zdanie naszych Klientów. Podziel się swoją opinią! Wypełnij ankietę

„Utworzenie nowego działu B+R w firmie Savi Technologie poprzez zakup aparatury badawczej z oprogramowaniem ICT” Beneficjent: Savi Technologie Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Psary, 28.02.2013 r.