Stałe Urządzenia Gaśnicze naGAZY CHEMICZNE

Stałe Urządzenia Gaśnicze naGAZY OBOJĘTNE

Urządzenia GaśniczeMIEJSCOWE

Generatory Gaśnicze Azotu
EXXFIRE

Stałe Urządzenia Gaśnicze Wodne naMGŁĘ WODNĄniskociśnieniową

Urządzenia Gaśnicze
AEROZOLOWE

 GAZY GAŚNICZE

Systemy gaszenia gazem obojętnym

Stosowane w Stałych Urządzeniach Gaśniczych gazy obojętne działają poprzez częściowe zastąpienie tlenu w pomieszczeniu gaszonym. Przy zastosowaniu tej grupy gazów redukuje się utleniacz do poziomu poniżej 12% (nie mniej niż 10%), gdyż przyjmuje się, że do podtrzymania procesu spalania zawartość tlenu w powietrzu nie może być niższa niż 15%. Do gazów obojętnych zaliczamy następujące środki gaśnicze: IG-100 (azot), IG-01 (argon) i ich mieszaniny – IG-541 (zawierająca 52% azotu, 40% argonu i 8% dwutlenku węgla) oraz IG-55 (zawierający 50% azotu i 50% argonu). Gazy obojętne przechowywane są w butlach pod wysokim ciśnieniem rzędu 150-300 barów, pozostają w stanie gazowym. Niewątpliwą zaletą tych środków są względy ekologiczne, wszystkie gazy obojętne są pochodzenia naturalnego i są składnikami atmosfery ziemskiej. Brak jakiegokolwiek wpływu na atmosferę. Środki te nie podtrzymują spalania ani nie wchodzą w reakcje chemiczne z gaszonymi materiałami w sposób podtrzymujący proces spalania, nie pozostawiają też żadnych pozostałości po akcji gaśniczej. Gazy obojętne służą do gaszenia pożarów w grupach A, B i C, czyli odpowiednio ciał stałych, cieczy i gazów palnych oraz zawiesin pyłów w powietrzu. Nadają się szczególnie do gaszenia materiałów i urządzeń o dużej wartości materialnej. Czas wyładowania nie trawa dłużej niż 60 sekund, akcja gaśnicza jest natychmiastowa. Końcowe stężenie tlenu w pomieszczeniu gaszonym mieści się w przedziale 10% – 12%, dlatego użycie środka gaśniczego w postaci gazów obojętnych jest bezpieczne dla ludzi.

STILDE SI

Szczegóły:

System gaszenia gazem naszej produkcji z obojętnymi środkami gaśniczymi gazowymi – azot, argon, inergen, argonit. Gazy obojętne są bezbarwnymi, bezzapachowymi i nie przewodzącym prądu elektrycznego gazami o gęstości zbliżonej do powietrza. Systemy gaszenia STILDE SI są to przyjazne środowisku systemy przeciwpożarowe, wykorzystywane do gaszenia pożarów w kluczowych pomieszczeniach z mieniem o znacznej wartości. Są automatyczne i autonomiczne. Ich rolą jest samoistne wykrycie zarzewia pożaru i jego ugaszenie. Systemy znajdują zastosowanie zarówno dla małych pomieszczeń o powierzchni kilku metrów kwadratowych (np. małe serwerownie), jak i wielkich hal (np. pomieszczeń muzealnych)

Gaz:

SI IG-100
N2
100%
SI IG-01
Ar
100%
SI IG-55
N2
50%
Ar
50%
SI IG-541
N2
52%
Ar
40%
CO2
8%
Azot
N2
Argon
Ar
Dwutlenek węgla
CO2

Parametry techniczne:

Savi-Technologie-Folder-Reklamowy-(przeciągnięte)

Możliwość zastosowania rozwiązania zarówno jednostrefowego jak i wielostrefowego.

Typoszereg zbiorników: 140L , 80L

DSC_4963-EditB

Ciśnienie robocze: 300 bar lub 200 bar

Typoszereg dysz: ½” – DN15, ¾” – DN20, 1” – DN25, 1 ½” – DN40

Untitled-12

Możliwość zastosowania „cichej dyszy” tłumiącej fale akustyczne

dsc_5092-editb

Korzyści:

Zastosowanie:

Serwerownie, pomieszczenia UPS, rozdzielnie elektryczne, transformatorownie, centra sterowania, archiwa, magazyny, biblioteki, zabytki, muzea, galerie sztuki, instalacje telekomunikacyjne, instalacje medyczne i farmaceutyczne, magazyny substancji łatwopalnych (benzyna, olej, farby, lakiery), tłocznie gazu.

Do pobrania:

Kontakt

Dane rejestrowe

Spółka zarejestrowana Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000536351

Siedziba firmy, adres korespondencyjny

Dział Handlowy

Bartosz Łebek
tel. 728 341 931
Jakub Pływaczewski
tel. 600 959 392

Dział Serwisu

Aleksandra Pawłowska
tel. 503 971 518
Karol Bagiński
tel. 608 574 325

Dział Finansów

Łukasz Węgrzynowski
tel. 664 929 928
Tomasz Klasło
tel. 660 414 551

Dział Obsługi Przemysłu Zbrojeniowego Oraz Stoczniowego

Łukasz Majtyka
tel. 604 589 042

Polski Bank Halonu

Łukasz Majtyka
tel. 604 589 042

W celu kontaktu mailowego prosimy o skorzystanie z reguły imię.nazwisko@savitechnologie.pl.

„Utworzenie nowego działu B+R w firmie Savi Technologie poprzez zakup aparatury badawczej z oprogramowaniem ICT” Beneficjent: Savi Technologie Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Psary, 28.02.2013 r.