Stałe Urządzenia Gaśnicze naGAZY CHEMICZNE

Stałe Urządzenia Gaśnicze naGAZY OBOJĘTNE

Urządzenia GaśniczeMIEJSCOWE

Generatory Gaśnicze Azotu
EXXFIRE

Stałe Urządzenia Gaśnicze Wodne naMGŁĘ WODNĄniskociśnieniową

Urządzenia Gaśnicze
AEROZOLOWE

 GAZY GAŚNICZE

Stałe urządzenia gaśnicze wodne

Stałe urządzenia gaśnicze wodne na mgłę wodną niskociśnieniową eliminują lub w znacznym stopniu ograniczają czynniki niezbędne do powstawania pożaru, np. tlen, ciepło. Ich działanie polega na rozdrobnieniu wody na drobne kropelki dzięki innowacyjnej technologii dysz mgłowych. Skutkuje to zwiększeniem powierzchni czynnej kropli, a w konsekwencji szybkości odbierania ciepła ze środowiska pożaru. Zaletą stałych urządzeń gaśniczych wodnych mgłowych jest również niewielkie zapotrzebowanie na wodę, małe zużycie energii, a w konsekwencji niewielkie rozmiary zbiornika, pomp oraz samej instalacji, co przekłada się w efekcie na niskie koszty produkcji, montażu i późniejszego użytkowania. Systemy mgłowe są przede wszystkim bezpieczne dla człowieka i środowiska. Zwykle stosuje się je tam, gdzie ważne jest nie tylko ograniczenie możliwości swobodnego rozprzestrzeniania się pożaru ale przede wszystkim jego skuteczne zwalczenie, np. w galeriach handlowych, obiektach użyteczności publicznej, hotelach, obiektach przemysłowych i magazynach itp.

Oferujemy Państwu stałe urządzenia gaśnicze na mgłę wodną niskociśnieniową produkowaną przy udziale wysokiej jakości komponentów duńskiego producenta – firmę Vid Fire Kill.

Nasi pracownicy z przyjemnością pomogą Państwu w doborze odpowiedniej do potrzeb instalacji oraz omówią wszelkie szczegóły. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz do kontaktu.

VELBORG

Sercem systemu niskociśnieniowej mgły wodnej VELBORG są unikalne i wysoce precyzyjne dysze mgłowe produkowane, testowane i wdrażane przez duńskiego producenta firmę VID Fire-Kill.

W ramach partnerskiej współpracy z firmą VID Fire-Kill świadczymy kompleksowe usługi projektowania, dostawy, montażu i profesjonalnego merytorycznego wsparcia w zakresie instalacji mgły wodnej niskociśnieniowej wykorzystującej dysze mgłowe produkcji VID Fire-Kill.

VID fire-Kill logo org. outline

VID Fire-Kill jest wiodącym na świecie innowacyjnym producentem dysz mgłowych do zastosowań w wodnych systemach przeciwpożarowych. Firma znajduje się w Danii, gdzie wszystkie produkty są opracowywane i produkowane w zakładzie produkcyjnym posiadającym akredytację ISO 9001.

Wszystkie produkty odznaczają się unikalnością w obszarach: technicznym (wyjątkowa wydajność), formalno-prawnym (szeroka gama dopuszczeń certyfikowanych jednostek z całego świata) oraz zastosowań.

Starając się spełniać wymagania najwyższej jakości dokładamy wszelkich starań, aby chronić świat, dlatego nasze produkty łączą w sobie wysoką skuteczność przeciwpożarową oraz solidne i niezawodne wykonanie, przy użyciu ekologicznych metod:

  • Wykorzystanie ciśnienia wody od 2 do 12 barów pozwala zaoszczędzić energię podczas uruchamiania pomp pożarowych, a także umożliwia stosowanie w naszych systemach tradycyjnych i powszechnie stosowanych w instalacjach tryskaczowych
    elementów takich jak pompy, rury, armatura, zawiesia itp.
  • 60-80% mniej zużycia wody w porównaniu z konwencjonalnymi instalacjami tryskaczowymi to nie tylko duża oszczędność lecz także mniejsze ryzyko strat związanych ze zbyt długim przestojem wywołanym uruchomieniem systemu.

Wspólnie dążymy do najwyższej jakości. Produkty stosowane w instalacjach VELBORG posiadają dopuszczenia:

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami działania systemu niskociśnieniowej mgły wodnej zawartymi w poniższej prezentacji.

W celu uzyskania wsparcia merytorycznego lub technicznego prosimy o kontakt bezpośredni.


Kontakt

Dane rejestrowe

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000964097. Kapitał zakładowy: 1 400 000,00 zł.

Siedziba firmy, adres korespondencyjny

W celu kontaktu mailowego prosimy o skorzystanie z reguły imię.nazwisko@savitechnologie.pl.

Dział Sprzedaży Instalacji Gaśniczych

Bartosz Łebek
tel. 728 341 931
Piotr Samulik
tel. 600 959 392

Dział Sprzedaży Usług Serwisowych

Aleksandra Pawłowska
tel. 503 971 518
Karol Bagiński
tel. 608 574 325

Dział Finansów

Łukasz Węgrzynowski
tel. 664 929 928
Wanda Radwańska
tel. 660 414 551

Dział Obsługi Przemysłu Zbrojeniowego Oraz Stoczniowego

Łukasz Majtyka
tel. 604 589 042

Polski Bank Halonu

Łukasz Majtyka
tel. 604 589 042

Dział Projektowy

projektowy@savitechnologie.pl
W celu kontaktu z Działem Projektowym prosimy o wysłanie maila.

W Savi Technologie cenimy zdanie naszych Klientów. Podziel się swoją opinią! Wypełnij ankietę

„Utworzenie nowego działu B+R w firmie Savi Technologie poprzez zakup aparatury badawczej z oprogramowaniem ICT” Beneficjent: Savi Technologie Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Psary, 28.02.2013 r.