Stałe Urządzenia Gaśnicze naGAZY CHEMICZNE

Stałe Urządzenia Gaśnicze naGAZY OBOJĘTNE

Urządzenia GaśniczeMIEJSCOWE

Generatory Gaśnicze Azotu
EXXFIRE

 GAZY GAŚNICZE

STILDE M

Urządzenia gaśnicze miejscowe

Miejscowe urządzenia gaśnicze instalowane są bezpośrednio wewnątrz strategicznego sprzętu, jak najbliżej miejsca przewidywanego wystąpienia zagrożenia pożarowego.

Rozwiązania zabezpieczające strategiczne urządzenia są prefabrykowane zawsze pod konkretne zamówienie i tak dostosowane, aby spełniały wszelkie zalecenia producenta chronionego osprzętu oraz najwyższe standardy zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Przygotowane do łatwej i szybkiej instalacji.

FIR_039_depliant_firetec_commercial_kitchens_V03.indd

Dodatkowo zapewniają automatyczne wykrywanie i gaszenie pożarów bez konieczności zasilania elektrycznego. Istotą działania systemu jest Termoczuła Rurka Detekcyjna wykonana ze specjalnego polimeru. Połączona jest ona ze zbiornikiem wypełnionym środkiem gaśniczym, dobieranym w zależności od danego projektu przez naszych inżynierów.

Istota działania

Gaszenie powstałego zagrożenia pożarowego może się odbywać w oparciu o dwa scenariusze – pośredni i bezpośredni.

W scenariuszu bezpośrednim gaszenie pożaru następuje poprzez wypływ środka gaśniczego poprzez aktywną linię samogaszącą, która spełnia tu też rolę detekcyjnej. Linia ta przepala się w najbliższym miejscu powstania pożaru, a z miejsca jej przepalenia następuje wypływ środka gaśniczego. Ten scenariusz stosuje się do małych przestrzeni, gdzie czas wypływu środka może być wydłużony.

FIR_109_brochure_forklift_V05.indd

W scenariuszu pośrednim przepalenie rurki detekcyjnej powoduje tylko otwarcie zaworu, a wypływ środka gaśniczego nie następuje przez rurkę detekcyjną lecz przez wcześniej przygotowaną sieć dystrybucji, na końcach której znajdują się dysze rozpylające środek gaśniczy do chronionego obiektu.

FIR_039_A4_depliant_firetec_CNC_machines_A4_EN_V03.indd

Gaz:

C3HF7
100%
Heptafluoropropan HFC 227-ea (chemiczny)

Korzyści

Zastosowania

ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE I SZAFY SERWEROWE

FIR_039_A4_depliant_firetec_electrical_cabinets_V03.indd

Można je znaleźć w praktycznie każdej powierzchni przemysłowej i handlowej. W niektórych przypadkach obudowa elektryczna może występować w postaci pojedynczego niewielkiego panelu, w innych może to być duża sala wypełniona elektrycznymi szafami sterowniczymi. Im większa liczba szaf, tym większy potencjał na zmęczenie przewodów, przeciążonych obwodów skokami napięcia i awarii sprzętu, co może być bezpośrednią przyczyną pożaru. Wystąpienie pożaru w takich pomieszczeniach może skutkować zniszczeniem drogiego sprzętu, przestojami w pracy, a niezauważony, może rozprzestrzenić się na inne pomieszczenie i stanowić poważne zagrożenie dla życia i mienia.

Szafy serwerowe to integralna część struktury IT wielu firm. Wszystkie komponenty elektryczne, zasilacze, przewody i kable mogą stanowić bezpośrednią przyczynę pożaru elektrycznego – realnego zagrożenia, w efekcie którego zniszczeniu może ulec nie tylko cenny sprzęt, lecz także często o wiele cenniejsze dane.

MASZYNY CNC

FIR_039_A4_depliant_firetec_CNC_machines_A4_EN_V03.indd

Skuteczna ochrona przeciwpożarowa jest bardzo ważna w zakresie bezpieczeństwa w każdym zakładzie zajmującym się obróbką. Pożary występujące w maszynach CNC mogą powodować znaczne szkody w kilka sekund i stanowić  potencjalne zagrożenie rozprzestrzenienia się pożaru w całym obiekcie, powodując rozległe szkody. Nawet w obecności operatorów maszyn CNC zostają całkowicie zniszczone, gdy nie są wyposażone w systemy tłumienia ognia.

OKAPY LABORATORYJNE

FIR_039_A4_depliant_firetec_fume_cabinets_V03.indd

Okapy laboratoryjne mają za zadanie zapewnić ochronę przed wdychaniem drażniących, bądź niebezpiecznych oparów. Jednak niewiele z nich zapewnia ochronę przed realnym ryzykiem powstania pożaru. Wypadki mogą i zdarzają się w obecności źródeł zapłonu, takich jak palniki gazowe czy palniki materiałów piroforycznych. Realne zagrożenie towarzyszy także nieodłącznej zmienności związków chemicznych i odczynników – wszystkie prowadzą do znacznego zagrożenia pożarowego.

KUCHNIE PRZEMYSŁOWE

FIR_039_depliant_firetec_commercial_kitchens_V03.indd

W każdej kuchni przemysłowej istnieje duże ryzyko zapłonu rozgrzanego oleju w miejscach takich jak smażalniki czy frytkownice. Dodatkowymi zagrożeniami mogą być piece do wypieków. Zagrożenie powstania tego typu pożaru jest bardzo realne, a jego skutki mogą być bardzo niebezpieczne. Rozgrzany płonący olej potrafi szybko zająć cały sprzęt w okolicy wystąpienia pożaru i poczynić ogromne straty.

SILNIKI POJAZDÓW PRZEMYSŁOWYCH

FIR_109_brochure_forklift_V05.indd

Pojazdy przemysłowe, takie jak koparki i spycharki zawierają duże ilości oleju napędowego, olejów smarowych i płynów hydraulicznych. Płyny będące w kontakcie z gorącymi spalinami lub częściami silnika lub  zwarciem elektrycznym mogą przeobrazić się w szybko rozprzestrzeniający się ogień, który może doprowadzić do kosztownych napraw i nieplanowanych przestojów.

SILNIKI AUTOBUSÓW, POCIĄGÓW I INNYCH POJAZDÓW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ

ROT_039_depliant_firetec_vehicle_engines_V03.indd

Pożary w podmiejskich pociągach, metrze, autobusach i innych środkach transportu publicznego nie należą do rzadkości. Gdy się pojawiają są prawie zawsze dobrze udokumentowane w lokalnych wiadomościach. Savi Technologie oferuje zaawansowane systemy przeciwpożarowe pojazdów, które wykrywają i gaszą pożary w środkach komunikacji zbiorowej.

FIR_109_brochure_forklift_V05.indd

Liczne łatwopalne płyny znajdują się w całej komorze silnikowej. Wszystkie palne płyny mogą gromadzić się w okolicach obszaru silnika. Połączenie tych płynów z potencjalnym źródłem zapłonu takim jak zużyte i odsłonięte przewody elektryczne lub nadmierna temperatura otoczenia mogą tworzyć silne zagrożenie pożarowe.

TURBINY WIATROWE

Turbiny wiatrowe produkowane są dzisiaj z zachowaniem najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa, ale potencjał powstania pożaru istnieje zawsze wtedy, gdy elektronika, łatwopalne oleje i płyny hydrauliczne występują w tej samej obudowie. Pożary elektryczne mogą również występować z powodu przepięć w sprzęcie i przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi. Z powodu wysokości na jakiej znajdują się turbiny wiatrowe, w przypadku powstania pożaru,  jedyną opcją jest poczekać aż ogień się wypali. Jest to bardzo kosztowne w porównaniu z niedrogimi zabezpieczeniami, które można zastosować by tego uniknąć.

GENERATORY PRĄDOWE

Praktycznie wszystkie agregaty – od przenośnych generatorów rezerwowych do turbin wysokiej klasy – narażone są na zagrożenie pożarowe. Generatory te działają w oparciu o paliwa wysoce łatwopalne i zawierają łatwopalne oleje smarowe. Większość generatorów podczas pracy jest narażona na drgania mechaniczne i wibracje. Przy jakichkolwiek wyciekach może powstać łatwopalna mgła paliwowa, której zapłon może w bardzo szybkim czasie uszkodzić i zniszczyć urządzenie. Może to stanowić poważne zagrożenie dla mienia i życia w pobliżu.

PONAD TO

– pojazdy strategiczne (pancerne limuzyny, auta policyjne, samochody wojskowe)

– maszynownie schodów i chodników ruchomych

ROT_039_depliant_firetec_global_EN_4pages.indd

Kontakt

Dane rejestrowe

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000964097. Kapitał zakładowy: 1 400 000,00 zł.

Siedziba firmy, adres korespondencyjny

W celu kontaktu mailowego prosimy o skorzystanie z reguły imię.nazwisko@savitechnologie.pl.

Dział Sprzedaży Instalacji Gaśniczych

Bartosz Łebek
tel. 728 341 931
Piotr Samulik
tel. 600 959 392

Dział Sprzedaży Usług Serwisowych

Aleksandra Pawłowska
tel. 503 971 518
Karol Bagiński
tel. 608 574 325

Dział Finansów

Łukasz Węgrzynowski
tel. 664 929 928
Wanda Radwańska
tel. 660 414 551

Dział Obsługi Przemysłu Zbrojeniowego Oraz Stoczniowego

Łukasz Majtyka
tel. 604 589 042

Polski Bank Halonu

Łukasz Majtyka
tel. 604 589 042

Dział Projektowy

projektowy@savitechnologie.pl
W celu kontaktu z Działem Projektowym prosimy o wysłanie maila.

W Savi Technologie cenimy zdanie naszych Klientów. Podziel się swoją opinią! Wypełnij ankietę

„Utworzenie nowego działu B+R w firmie Savi Technologie poprzez zakup aparatury badawczej z oprogramowaniem ICT” Beneficjent: Savi Technologie Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Psary, 28.02.2013 r.