Stałe Urządzenia Gaśnicze naGAZY CHEMICZNE

Stałe Urządzenia Gaśnicze naGAZY OBOJĘTNE

Urządzenia GaśniczeMIEJSCOWE

Generatory Gaśnicze Azotu
EXXFIRE

Stałe Urządzenia Gaśnicze Wodne naMGŁĘ WODNĄniskociśnieniową

Urządzenia Gaśnicze
AEROZOLOWE

 GAZY GAŚNICZE

STILDE AFX

Aerozolowe urzdzanie gaśnicze

W związku z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016  r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, w którym wyrób „zestawy gaśnicze aerozolowe” wymieniony jest w Załączniku nr 1 w grupie 10 „Stałe urządzenia przeciwpożarowe” w podgrupie „Systemy tłumienia i gaszenia pożaru – zestawy” i tym samym podlega obowiązkowi sporządzenia dla niego krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz krajowej oceny technicznej, informujemy, że aktualnie dla oferowanych generatorów aerozolu gaśniczego AFX prowadzony jest proces certyfikacji mający na celu uzyskanie powyższych dokumentów.

Dokładamy wszelkich starań, aby proces ten dobiegł końca jak najszybciej. Na wszelkie Państwa pytania w związku z powyższym udzielimy odpowiedzi, w związku z czym zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Czym są systemy gaśnicze oprarte na Aerozolach?

Systemy gaśnicze wykorzystujące aerozole gaśnicze bazują na procesie rozładowania suchego aerozolu do pomieszczenia chronionego po aktywacji generatora aerozolu.

W generatorze umiejscowiony jest związek chemiczny w formie stałej, który po aktywacji termicznej przekształcany jest bezpośrednio w cząstki zawierające grupy fenolowe. Cząstki te, widoczne gołym okiem jako „biała chmura”, wyładowywane są z dużą prędkości do przestrzeni chronionej a ich mikroskopijne rozmiary pozwalają na odpowiednio długie zawieszenie w powietrzu oraz przyjęcie zachowania właściwego gazom.

GASZENIE BEZ WODY – Czyli jak to właściwie działa?

Działanie aerozoli gaśniczych oparte jest o dwa główne, występujące równocześnie procesy:

  1. Zaburzenie łańcucha reakcyjnego procesu spalania na poziomie molekularnym poprzez łączenie się cząstek aerozolu z wolnymi rodnikami, które podtrzymują proces spalania.
  2. Absorpcja energii w postaci ciepła dzięki stosunkowo dużej powierzchni czynnej cząstek aerozolu.

Odnośne dokumenty normatywne

Na dzień dzisiejszy nie obowiązują zharmonizowane normy traktujące o systemach gaśniczych opartych o aerozole. Nie znaczy to jednak, że nie istnieją dokumenty, w których można znaleźć wytyczne odnośnie ich stosowania. Głównymi dokumentami umocowanymi prawnie jest norma ISO 15779 oraz dwie części specyfikacji technicznej CEN/TR 15276: 

ISO 15779:2011 – “Condensed aerosol fire extinguishing systems – Requirements and test methods for components and system design, installation and maintenance – General requirements.”

CEN/TR 15276-1 – Fixed firefighting systems – Condensed aerosol extinguishing systems – Part 1: “Requirements and test methods for components”

CEN/TR 15276-2 – Fixed firefighting systems – Condensed aerosol extinguishing systems – Part 2: “Design, installation and maintenance”

Główne zalety stosowania aerozoli gaśniczych

Brak użycia wody

Systemy gaśnicze wykorzystujące aerozole rozpylają w powietrzu związki powstałe w wyniku aktywacji mieszanki chemicznej w formie stałej . Wyładowywany do pomieszczenia chronionego aerozol jest suchy przez co wyeliminowane są niebezpieczeństwa związane z poważnym uszkodzeniem sprzętu i dóbr chronionych.


Stabilny poziom tlenu w powietrzu

Aerozol po rozpyleniu w pomieszczeniu chronionym nie wchodzi w reakcję z tlenem oraz nie powoduje jego rozpraszania w powietrzu. Przed, w trakcie i po wyzwoleniu, stężenie tlenu w pomieszczeniu pozostaje na stałym poziomie, nie ma więc bezpośredniego zagrożenia związanego z redukcją poziomu tlenu w przestrzeni chronionej.

Lekkie i kompaktowe generatory

Generatory aerozoli są lekkimi i kompaktowymi urządzeniami. Ich stosowanie skutkuje w ogromnych oszczędnościach przestrzeni w porównaniu do systemów alternatywnych a ich rozmiar i waga pozwala na spore oszczędności związane ze spedycją i transportem na miejsce zamontowania.

Prosta instalacja

Aerozolowe systemy gaśnicze nie wymagają sieci przesyłu środka, orurowania oraz zbiorników magazynujących środek gaśniczy. Mało tego, przestrzenie chronione nie muszą być szczelne, jak w przypadku stosowania stałych urządzeń gaśniczych gazowych a także nie wymagają instalowania urządzeń odciążających.

Generatory aerozolu bardzo łatwo jest zdemontować i przenieść jeżeli nastąpi taka konieczność.

Długa żywotność

Ponieważ aerozol jest przechowywany w generatorze w formie stałej, jego żywotność jest zwykle oszacowywana na 10 lat co stoi w zgodzie z międzynarodowymi standardami.

Kiedy zapewnimy aerozolom gaśniczym odpowiednie warunki klimatyczne w pomieszczeniu oraz regularne przeglądy serwisowe, mało co jest w stanie im zaszkodzić.

4.6 Właściwe rozwiązanie dla gaszenia pożaru u jego źródła.

Większość pożarów zaczyna się w sposób powolny i niezauważalny przez co wykrywane są zbyt późno. Przeciwnie do innych systemów gaśniczych, te oparte o aerozole są w stanie ugasić pożar w zarodku, ponieważ do działania nie potrzebują sieci przesyłu środka i zbiorników pod ciśnieniem.

Brak zbiorników pod ciśnieniem

Systemy aerozolowe nie wymagają użycia zbiorników pod ciśnienie. Podczas rozładowania aerozolu w środku generatora powstaje lekkie nadciśnienie pozwalające na szybkie i wyładowanie środka gaśniczego i efektywne zmieszanie z powietrzem w chronionej przestrzeni. Lekki wzrost ciśnienia w przestrzeni chronionej jest praktycznie pomijalny.

Niezawodność

Elektryczna kontrola generatorów aerozolu pozwala na ich aktywację za pomocą wszelkich obecnych na rynku systemów detekcji i alarmowania. Oprócz aktywacji za pomocą prądu elektrycznego, większość generatorów może być aktywowana termicznie. Nawet więc, gdy system detekcji nie jest zainstalowany, bądź chwilowo niesprawny, generator zostanie aktywowany zaraz gdy pożar spowoduje wzrost temperatury powyżej 300oC.

Niższy TCO (całkowity koszt posiadania) 

Systemy aerozolowe charakteryzują się niższym całkowitym kosztem posiadania (TCO). Nie wymagają instalacji orurowania, zbiorników, dodatkowych konstrukcji oraz wyróżniają się krótkim czasem serwisowania w porównaniu do innych systemów gaszenia.

Budowa generatora aerozolu AF-X Fireblocker

Generatory aerozoli AF-X Fireblocker zostały zaprojektowane z myślą o najwyższej wydajności przy jednoczesnej możliwie największej zwartości i kompaktowości.

Generatory AF-X Fireblocker posiadają obudowę ze stali nierdzewnej, zaprojektowanej w różnych rozmiarach i kształtach. W środku generatora znajduje się serce systemu gaśniczego – SBC (Solid Based Compound), które jest suchą mieszaniną związków chemicznych. Każdy z generatorów wyposażony jest w specjalny system pozwalający na niezależną aktywację oraz w mechanizm absorpcji ciepła.

Napięcie 6-36 V (prąd stały) i prąd o natężeniu przynajmniej 1,0 ampera przyłożony przez 1-2 sekund aktywuje środek gaśniczy i przekształca go w rozproszone mikrocząsteczki. Aerozol jest chłodzony przez elementy mechanizmu absorpcji ciepła i wyładowywany do pomieszczenia chronionego zwalczając ogień przez przerwanie łańcucha reakcji spalania. Aktywacja SBC powoduje jednocześnie zajście reakcji chemicznych zapewniających, że produkt końcowy w postaci aerozolu jest nieszkodliwy dla ludzi, dóbr i środowiska.

Budowa generatora na przykładzie generatora typu CS:

afx01

afx02

afx03

Gaszenie pożarów odpowiednich klas gaśniczych

Generatory AF-X Fireblocker zostały zaprojektowane do gaszenia pożarów niżej wymienionych klas pożarowych:

Unikalne Zalety generatorów AF-X fireblocker

Wyższa wydajność

Na poziomie molekularnym skład aerozoli AF-X wyróżnia się na tle innych aerozoli. Cząsteczki aerozolu są mniejsze i zawierają w sobie kilka grup fenolowych pozwalających na szybszą reakcję z większą ilością wolnych rodników. Zmagazynowana w generatorze w formie stałej mieszanina chemiczna (Solid Based Compound) zawiera tylko suche substancje. Pomimo, iż osiągnięcie tych wyników z technologicznego punktu widzenia nie jest łatwe, przekłada się bezpośrednio na większą efektywność aerozolu.

Lepsza widoczność

W momencie wyzwolenia aerozolu powstaje biała, czysta chmura. Co więcej, zawiera ona minimalną wymaganą ilość mniejszych niż inne dostępne na rynku aerozole. W wyniku tego stanu rzeczy, chmura aerozolu jest bardziej przezroczysta co rzutuje w prostej linii na lepszą widoczność. Pomimo iż przestrzeń chroniona powinna być opuszczona w momencie wyładowania aerozolu, myśl, że znaki takie jak „droga ewakuacyjna” są lepiej widoczne, jest bardzo komfortowa.

Niższe temperatury przy wyzwoleniu

Generatory AF-X Fireblocker zostały zaprojektowane w taki sposób aby zagwarantować redukcję temperatury w odległości do 15 cm od wylotu z generatora poniżej 70oC.

Spełnienie limitów IDLH

AF-X Fireblocker jest jedynym systemem opartym o aerozole gaśnicze, który mieści się w ścisłych normach IDLH (Immediately Dangerous to Life and Health) w czasie do 5 min po aktywacji.

Krótszy czas instalacji

Jak większość systemów opartych o aerozole gaśnicze,  generatory AF-X Fireblocker są łatwe do instalacji, ponieważ nie wymagają skomplikowanego systemu kabli i przewodów. Generatory AF-X Fireblocker zyskują jednak dodatkową przewagę dzięki zintegrowanemu złączu oraz dobrze pasującemu wspornikowi montażowemu. Ułatwienia te pozwalają zaoszczędzić do 30% czasu instalacji.

Niższe koszty systemowe

Systemy AF-X Fireblocker maja niższą cene niż inne tego rodzaju rozwiązania dostępne na rynku. Dzięki większej efektywności gaśniczej wymagana jest mniejsza liczba generatorów niezbędnych do chronienia przestrzeni objętej ochroną. Serwisowanie jest łatwe, gdyż zintegrowane złącze generatorów pozwala na szybkie testowanie ciągłości. Gładka instalacja i łatwe serwisowanie pozwalają na zaoszczędzenie sporej ilości roboczogodzin.

Do pobrania

Kontakt

Dane rejestrowe

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000964097. Kapitał zakładowy: 1 400 000,00 zł.

Siedziba firmy, adres korespondencyjny

W celu kontaktu mailowego prosimy o skorzystanie z reguły imię.nazwisko@savitechnologie.pl.

Dział Sprzedaży Instalacji Gaśniczych

Bartosz Łebek
tel. 728 341 931
Jakub Pływaczewski
tel. 600 959 392

Dział Sprzedaży Usług Serwisowych

Aleksandra Pawłowska
tel. 503 971 518
Karol Bagiński
tel. 608 574 325

Dział Finansów

Łukasz Węgrzynowski
tel. 664 929 928
Wanda Radwańska
tel. 660 414 551

Dział Obsługi Przemysłu Zbrojeniowego Oraz Stoczniowego

Łukasz Majtyka
tel. 604 589 042

Polski Bank Halonu

Łukasz Majtyka
tel. 604 589 042

W Savi Technologie cenimy zdanie naszych Klientów. Podziel się swoją opinią! Wypełnij ankietę

„Utworzenie nowego działu B+R w firmie Savi Technologie poprzez zakup aparatury badawczej z oprogramowaniem ICT” Beneficjent: Savi Technologie Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Psary, 28.02.2013 r.