F-Gazy

Serwis i Konserwacja

Legalizacja

F-Gazy

Obsługa systemów wojskowych

Polski Bank Halonu

Uprawnienia F-Gaz

Zgodnie z wprowadzoną w 2015 roku Ustawą o substancjach kontrolowanych i gazach fluorowanych pracownicy zajmujący się kontrolą, serwisem, konserwacją, montażem, likwidacją lub odzyskiem urządzeń wykorzystujących gazy naruszające warstwę ozonową oraz gazy cieplarniane, muszą posiadać uprawnienia F-Gaz. Dotyczy to oprócz prac związanych ze wszelkiego rodzaju urządzeniami przeciwpożarowymi bazującymi na gazowych fluorowcopochodnych środkach gaśniczych, również między innymi pracy z pompami ciepła, urządzeniami klimatyzacyjnymi czy chłodniczymi. Uprawnienia F-Gaz można uzyskać po przejściu odpowiedniego szkolenia oraz zdaniu egzaminu. Szkolenie obejmujące F-Gazy składa się z części teoretycznej i praktycznej. Potwierdzeniem zdanego egzaminu i posiadanych w tym zakresie uprawnień jest bezterminowy certyfikat F-Gaz, ważny na terenie całej Unii Europejskiej.

Kontakt

Dane rejestrowe

Spółka zarejestrowana Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000536351

Siedziba firmy, adres korespondencyjny

Dział Handlowy

Bartosz Łebek
tel. 728 341 931
Jakub Pływaczewski
tel. 600 959 392

Dział Serwisu

Aleksandra Pawłowska
tel. 503 971 518
Paweł Sowa
tel. 600 959 096

Dział Finansów

Łukasz Węgrzynowski
tel. 664 929 928
Tomasz Klasło
tel. 660 414 551

Dział Obsługi Przemysłu Zbrojeniowego Oraz Stoczniowego

Łukasz Majtyka
tel. 604 589 042

Polski Bank Halonu

Łukasz Majtyka
tel. 604 589 042

W celu kontaktu mailowego prosimy o skorzystanie z reguły imię.nazwisko@savitechnologie.pl.

„Utworzenie nowego działu B+R w firmie Savi Technologie poprzez zakup aparatury badawczej z oprogramowaniem ICT” Beneficjent: Savi Technologie Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Psary, 28.02.2013 r.