Centralny Rejestr Operatorów

Dokumenty

Narzędzia montażowe

Uprawnienia niezbędne do montażu

Ogólne zasady montażu

Testy Instalacji SUGG, Znakowanie znakiem budowlanym, test szczelności pomieszczenia

Instrukcje

Wpis w centralnym rejestrze operatorów

Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wymogła dostosowanie polskiego prawa do środowiskowych wymogów unijnych. Od tego momentu Centralny Rejestr Operatorów obowiązuje każdego operatora urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej, które zostały zainstalowane przed 10 lipca 2015 roku i zawierają minimum 3 kg substancji kontrolowanych lub 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów). Od stycznia 2016 roku dla takich urządzeń bądź systemów należy sporządzać Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej. Wpis w Centralnym Rejestrze Operatorów dokonywany jest na podstawie rejestracji. Sposób gromadzenia i udostępniania danych, a także wzór formularza rejestracyjnego określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów.

Kontakt

Dane rejestrowe

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000964097. Kapitał zakładowy: 1 400 000,00 zł.

Siedziba firmy, adres korespondencyjny

W celu kontaktu mailowego prosimy o skorzystanie z reguły imię.nazwisko@savitechnologie.pl.

Dział Sprzedaży Instalacji Gaśniczych

Bartosz Łebek
tel. 728 341 931
Piotr Samulik
tel. 600 959 392

Dział Sprzedaży Usług Serwisowych

Aleksandra Pawłowska
tel. 503 971 518
Karol Bagiński
tel. 608 574 325

Dział Finansów

Łukasz Węgrzynowski
tel. 664 929 928
Wanda Radwańska
tel. 660 414 551

Dział Obsługi Przemysłu Zbrojeniowego Oraz Stoczniowego

Łukasz Majtyka
tel. 604 589 042

Polski Bank Halonu

Łukasz Majtyka
tel. 604 589 042

Dział Projektowy

projektowy@savitechnologie.pl
W celu kontaktu z Działem Projektowym prosimy o wysłanie maila.

W Savi Technologie cenimy zdanie naszych Klientów. Podziel się swoją opinią! Wypełnij ankietę

„Utworzenie nowego działu B+R w firmie Savi Technologie poprzez zakup aparatury badawczej z oprogramowaniem ICT” Beneficjent: Savi Technologie Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Psary, 28.02.2013 r.