GAZY GAŚNICZE

HFC-227ea

HFC-227ea należy do najpopularniejszych i najchętniej wybieranych gazowych środków gaśniczych w ochronie przeciwpożarowej. Środek ten jest, nieszkodliwy dla warstwy ozonowej i bezpieczny dla ludzi w określonych normatywnie stężeniach. HFC 227ea gasi pożary grupy A (ciała stałe: drewno, papier itp.), B (ciecze palne) oraz pożary urządzeń elektrycznych pod napięciem, nie prowadząc do uszkodzenia elektroniki i innego cennego sprzętu. Gaz HFC-227ea charakteryzuje szybkość reakcji i wysoka efektywność – osiąga skuteczny poziom gaszenia w czasie do 10 sekund, tłumiąc wszystkie rodzaje ognia. To środek bezpieczny dla środowiska, czysty, bezwonny, bezbarwny i niepozostawiający śladów po wyzwoleniu. Jego unikalne działanie gaśnicze polega na obniżeniu temperatury, obniżeniu stężenia tlenu oraz absorpcji ciepła z płomienia. HFC 227ea jest akceptowany i uznawany na całym świecie przede wszystkich za sprawą bardzo szerokiego spectrum zastosowania.

Właściwości gazu HFC-227ea:

Kontakt

Dane rejestrowe

Spółka zarejestrowana Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000536351

Siedziba firmy, adres korespondencyjny

Dział Handlowy

Bartosz Łebek
tel. 728 341 931
Jakub Pływaczewski
tel. 600 959 392

Dział Serwisu

Aleksandra Pawłowska
tel. 503 971 518
Karol Bagiński
tel. 608 574 325

Dział Finansów

Łukasz Węgrzynowski
tel. 664 929 928
Tomasz Klasło
tel. 660 414 551

Dział Obsługi Przemysłu Zbrojeniowego Oraz Stoczniowego

Łukasz Majtyka
tel. 604 589 042

Polski Bank Halonu

Łukasz Majtyka
tel. 604 589 042

W celu kontaktu mailowego prosimy o skorzystanie z reguły imię.nazwisko@savitechnologie.pl.

„Utworzenie nowego działu B+R w firmie Savi Technologie poprzez zakup aparatury badawczej z oprogramowaniem ICT” Beneficjent: Savi Technologie Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Psary, 28.02.2013 r.