GAZY GAŚNICZE

HFC-236fa

 

HFC-236fa to środek gaśniczy gazowy z grupy gazów chemicznych charakteryzujących się wysoką efektywnością i skutecznością gaśniczą. Jest to bezwonny i bezbarwny gaz gaśniczy, który nie przewodzi prądu i nie powoduje korozji. Nie wpływa negatywnie na warstwę ozonową, dzięki czemu jest bezpieczny dla środowiska. HFC-236fa nie pozostawia również żadnych zanieczyszczeń ani osadów – po wyzwoleniu odparowuje z gaszonych powierzchni. Przechowywany jest w formie ciekłej, a w trakcie procesu wyzwalania zmienia stan skupienia w gazowy HFC-236fa od 2019 r. stosowany jest wyłącznie w gaśnicach przenośnych oraz miejscowych urządzeniach gaśniczych przeznaczonych do ochrony lokalnej.. Gaz HFC-236fa charakteryzuje wysoka skuteczność gaśnicza dzięki szybkość reakcji oraz działaniu gaśniczemu polegającemu na na obniżeniu temperatury, obniżeniu stężenia tlenu oraz absorpcji ciepła z płomienia.

Właściwości gazu HFC-236fa:

Kontakt

Dane rejestrowe

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000964097. Kapitał zakładowy: 1 400 000,00 zł.

Siedziba firmy, adres korespondencyjny

W celu kontaktu mailowego prosimy o skorzystanie z reguły imię.nazwisko@savitechnologie.pl.

Dział Sprzedaży Instalacji Gaśniczych

Bartosz Łebek
tel. 728 341 931
Piotr Samulik
tel. 600 959 392

Dział Sprzedaży Usług Serwisowych

Aleksandra Pawłowska
tel. 503 971 518
Karol Bagiński
tel. 608 574 325

Dział Finansów

Łukasz Węgrzynowski
tel. 664 929 928
Wanda Radwańska
tel. 660 414 551

Dział Obsługi Przemysłu Zbrojeniowego Oraz Stoczniowego

Łukasz Majtyka
tel. 604 589 042

Polski Bank Halonu

Łukasz Majtyka
tel. 604 589 042

Dział Projektowy

projektowy@savitechnologie.pl
W celu kontaktu z Działem Projektowym prosimy o wysłanie maila.

W Savi Technologie cenimy zdanie naszych Klientów. Podziel się swoją opinią! Wypełnij ankietę

„Utworzenie nowego działu B+R w firmie Savi Technologie poprzez zakup aparatury badawczej z oprogramowaniem ICT” Beneficjent: Savi Technologie Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Psary, 28.02.2013 r.