Stałe Urządzenia Gaśnicze naGAZY CHEMICZNE

Stałe Urządzenia Gaśnicze naGAZY OBOJĘTNE

Urządzenia GaśniczeMIEJSCOWE

Generatory Gaśnicze Azotu
EXXFIRE

 GAZY GAŚNICZE

Systemy gaszenia gazem chemicznym

Stosowane w Stałych Urządzeniach Gaśniczych zamienniki halonów. Środki gaśnicze HFC-227ea oraz FK-5-1-12 blokują reakcję transportu ciepła zachodzącą w procesie spalania, mają właściwości chłodzące wynikające z większej pojemności cieplnej mieszaniny zamienników halonów z powietrzem od samego powietrza. Cechą charakterystyczną wspomnianych gazów jest to, że skraplają się przy stosunkowo niskich ciśnieniach, a w stanie cieczy zajmują małą objętość. Fakt ten ma dużą zaletę przy instalacji butli ze środkiem gaśniczym w pomieszczeniu przeznaczonym do gaszenia. Środki te nie podtrzymują spalania ani nie wchodzą w reakcje chemiczne z gaszonymi materiałami w sposób podtrzymujący proces spalania, nie pozostawiają też żadnych pozostałości po akcji gaśniczej. Gazy chemiczne służą do gaszenia pożarów w grupach A, B i C, czyli odpowiednio ciał stałych, cieczy i gazów palnych oraz zawiesin pyłów w powietrzu. Nadają się szczególnie do gaszenia materiałów i urządzeń o dużej wartości materialnej. Czas wyładowania nie trawa dłużej niż 10 sekund, akcja gaśnicza jest natychmiastowa. Stężenie projektowe nie przekracza 10%, dlatego użycie środka gaśniczego w postaci gazów chemicznych jest bezpieczne dla ludzi.

STILDE SK

Szczegóły:

System gaszenia gazem naszej produkcji z czystym środkiem gaśniczym gazowym FK-5-1-12. Jest standardowym systemem przeciwpożarowym, wykorzystywanym do detekcji, sygnalizacji i gaszenia pożaru dla kluczowych pomieszczeń z mieniem o znacznej wartości zajmowanych stale przez ludzi. System gaszenia STILDE SK jest systemem automatycznym i autonomicznym. Jego rolą jest samoistne wykrycie zarzewia pożaru i jego ugaszenie. System znajduje zastosowanie zarówno dla małych pomieszczeń o powierzchni kilku metrów kwadratowych (np. małe serwerownie), jak i wielkich hal (np. pomieszczeń muzealnych).

Gaz:

C3HF7
100%
Heptafluoropropan HFC 227-ea (chemiczny)

Parametry techniczne:

Możliwość stosowania zarówno w układzie jednostrefowym, jak i wielostrefowym.

Układ jednostrefowy:

Folder-Savi-2017-mniejszy-3

Układ wielostrefowy:

Savi-Technologie-Folder-Reklamowy-(przeciągnięte)

Korzyści:

Zastosowanie:

serwerownie, pomieszczenia UPS, rozdzielnie elektryczne, transformatorownie, centra sterowania, archiwa, magazyny, biblioteki, zabytki, muzea, galerie sztuki, instalacje telekomunikacyjne, instalacje medyczne i farmaceutyczne, magazyny substancji łatwopalnych (benzyna, olej, farby, lakiery), tłocznie gazu.

Do pobrania:

Kontakt

Dane rejestrowe

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000964097. Kapitał zakładowy: 1 400 000,00 zł.

Siedziba firmy, adres korespondencyjny

W celu kontaktu mailowego prosimy o skorzystanie z reguły imię.nazwisko@savitechnologie.pl.

Dział Sprzedaży Instalacji Gaśniczych

Bartosz Łebek
tel. 728 341 931
Piotr Samulik
tel. 600 959 392

Dział Sprzedaży Usług Serwisowych

Aleksandra Pawłowska
tel. 503 971 518
Karol Bagiński
tel. 608 574 325

Dział Finansów

Łukasz Węgrzynowski
tel. 664 929 928
Wanda Radwańska
tel. 660 414 551

Dział Obsługi Przemysłu Zbrojeniowego Oraz Stoczniowego

Łukasz Majtyka
tel. 604 589 042

Polski Bank Halonu

Łukasz Majtyka
tel. 604 589 042

Dział Projektowy

projektowy@savitechnologie.pl
W celu kontaktu z Działem Projektowym prosimy o wysłanie maila.

W Savi Technologie cenimy zdanie naszych Klientów. Podziel się swoją opinią! Wypełnij ankietę

„Utworzenie nowego działu B+R w firmie Savi Technologie poprzez zakup aparatury badawczej z oprogramowaniem ICT” Beneficjent: Savi Technologie Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Psary, 28.02.2013 r.