Stałe Urządzenia Gaśnicze naGAZY CHEMICZNE

Stałe Urządzenia Gaśnicze naGAZY OBOJĘTNE

Urządzenia GaśniczeMIEJSCOWE

Generatory Gaśnicze Azotu
EXXFIRE

 GAZY GAŚNICZE

Generatory Gaśnicze Azotu EXXFIRE

Exxfire to zintegrowany system ochrony przeciwpożarowej dedykowany małym przestrzeniom, a w szczególności wszelkiego rodzaju szafom elektrycznym oraz serwerowym, lecz również lokalnej ochronie specjalistycznych maszyn i urządzeń. Innowacyjna technologia gaszenia gazem obojętnym oraz detekcji pożaru w postaci systemu aspiracyjnego lub termicznego, to niewątpliwe zalety i jednocześnie unikalne cechy produktów EXXFIRE.

EXXFIRE

Szczegóły:

Systemy EXXFIRE to unikalne połączenie technologii bezciśnieniowego uwalniania azotu z innowacyjną detekcją w postaci układu zasysającego. Urządzenia EXXFIRE przeznaczone są do ochrony kubatur nawet do 4,5m3 przy użyciu jednego zestawu, a wysoce efektywna detekcja w postaci układu zasysającego gwarantuje skuteczne i szybkie wykrycie pożaru poprzez możliwość zbliżenia się aż do jego potencjalnego źródła.

Bardzo łatwe i szybkie w montażu, proste w obsłudze, skuteczne w działaniu.
Niskie koszty utrzymania oraz eksploatacji przyczyniają się do ogólnego najniższego spośród wszystkich urządzeń przeciwpożarowych całkowitego kosztu posiadania.

01

Technologia „Cool Gas Generator” to innowacyjne rozwiązanie w sferze magazynowania gazu. Stały granulat chemiczny wewnątrz generatora cechuje się wysoką stabilnością i nie może przeciekać. Obudowa generatora jest wodoszczelna do poziomu IP67 przed i po użyciu. Zastosowane składniki chemiczne pozostaną wewnątrz generatora, a podczas akcji gaśniczej uwolniany zostanie tylko gazowy azot.

02

Aby zabezpieczyć 1,5m3 wystarczy zaledwie 1 generator zimnego gazu zdolny do wytwarzania 750mL lub 0,9 kg azotu w temperaturze otoczenia. Niskie ciśnienie i niski poziom hałasu nie wpływają na działanie sprzętu IT. Ten rodzaj magazynowania gazu nie wymaga konserwacji, a okres jego przydatności wynosi 10 lat.

03 04

Dodatkowo trzy czujniki optyczne działające w koincydencji są najbardziej czułymi detektorami dymu na rynku. Oprogramowanie Votexx łączy odczyty każdego detektora i optymalizuje je, aby zapobiec fałszywym alarmom. Wentylator elektryczny pobiera w sposób ciągły powietrze z chronionej przestrzeni analizując jego skład i zapewniając tym samym szybkie wykrywanie dymu

05

Wykorzystanie w technologie EXXFIRE azotu jako środka tłumiącego pożar oznacza brak wpływu na środowisko, brak efektu globalnego ocieplenia i brak korozyjnych pozostałości do oczyszczenia. Te zalety są powszechnie znane w świecie tłumienia ognia dla sprzętu IT i elektrycznego.

06 07

Urządzenie EXXFIRE może być wbudowane wewnątrz lub na zewnątrz chronionej szafy. Dostępne są dwa zestawy montażowe, jeden do montażu na zewnątrz chronionej objętości i jeden do wewnątrz 19-calowego serwera rack. Zestaw zawiera wszystkie części potrzebne do zainstalowania i uruchomienia systemu.

Rodzaje systemów 

EXXFIRE 750

EXXFIRE750_open EXXFIRE750

EXXFIRE 1500

EXXFIRE1500_open EXXFIRE1500

specyfikacja_1500

EXXFIRE 2250

EXXFIRE2250_open EXXFIRE2250

EXFFIRE TW

TW01

Liniowa detekcja ciepła połączona z bezciśnieniową technologią tłumienia ognia przy pomocy azotu. System przeznaczony do ochrony zamkniętych szaf serwerowych, elektrycznych i maszyn do objętości 9m3. Przetestowany obszernie przez DMT, Dortmund Niemcy oraz częściowo przez TüV Nord. Zapewnia wysoki poziom ochrony przeciwpożarowej przyczyniając się do większej ciągłości działania i zapobiegnia rozprzestrzenianiu się ognia w przypadku zaistnienia zagrożenia pożarem. Łatwa instalacja i brak konserwacji przyczynią się do najniższego całkowitego kosztu posiadania (TCO) na rynku.

TW02

Azot zmagazynowany bezciśnieniowo w postaci chemicznego granulatu. Jedna sztuka Cool Gas Generator jest w stanie wytworzyć 0,9 kg azotu w temperaturze otoczenia, zapewniając ochronę dla kubatury 1,5 m3. Niskie ciśnienie i niski poziom hałasu (dysze z tłumikiem) nie zakłócają poprawnego działania elementów szaf. Ten rodzaj magazynowania gazu nie wymaga konserwacji, a okres jego przydatności wynosi 10 lat.

TW03

Liniowa detekcja ciepła

Przewód wykrywania ciepła można łatwo zainstalować prowadząc poprzez całą chronioną kubaturę. Kabel topi się w temperaturze 68°C / 154°F, zapewniając szybkie wykrywanie pożaru.

TW04

EXXFIRE TW posiada styki przekaźnika NO / NC dla stanu FAULT i ALARM. Można je szybko podłączyć do dowolnego systemu zarządzania szafą lub do nadrzędnej centrali przeciwpożarowej.

TW05

EXXFIRE TW może być stosowany jako efektywne zabezpieczenie maszyn CNC i im podobnych.

TW06

Łatwość i szybkość montażu

EXXFIRE TW może być zamontowany wewnątrz lub na zewnątrz maszyny lub szafki. Każda orientacja jest możliwa w zależności od lokalizacji.

TW07

Zestaw montażowy

Łatwy w montażu uchwyt i rozdzielacz są dostępne do zainstalowania do 6 generatorów w jednym systemie. Zestaw zawiera również rurę dyspersyjną gazu, złączki, przelotki i opcjonalnie tłumik.

GENERATOR 09N2 - COOL GAS GENERATOR

gen01

Bezciśnieniowa technologia przechowywania azotu

Generator jest inicjowany elektrycznie poprzez poduszkę powietrzną. Prądu o natężeniu 1 Amp przez kilka milli sekund, a następnie wzmacniacz pod wypływem ziwkeszonej temperatury rozpoczyna rozkład granulatu do postaci azotu gazowego. Zużyta zawartość ziarna chemicznego pozostanie wewnątrz generatora, a uwolniony zostanie tylko gazowy azot.

gen02

Zerowe koszty eksploatacji

Technologia magazynowania gazu jest całkowicie bezobsługowa. Przechowywany bezciśnieniowo wewnątrz generatora granulat chemiczny jest stabilny i nie ulega wyciekom. Zawiera głównie azydek sodu, spoiwa i chłodziwa.

gen03

Łatwy transport oraz długa żywotność

Generator ma okres przydatności do użycia 10 lat bez żadnej konserwacji. Niewykorzystane generatory mają klasyfikację transportową ADR klasy 9 i mogą być przewożone w transporcie lotniczym jako UN 3268 cat. 4.

Zużyty generator jest zwolniony z ADR jako klasa 9 UN3363.

gen04

ODP=0; GWP=0; Brak pozostałości po wyzwoleniu

Używanie azotu jako środka tłumiącego pożar oznacza brak wyczerpania ozonu, brak efektu globalnego ocieplenia i brak korozyjnych pozostałości do oczyszczenia. Zużyty generator zostanie poddany recyklingowi w sposób kontrolowany jako odpady chemiczne.

gen05

Azot w temperaturze otoczenia

Rozkład chemiczny granulatu zawartego w generatorze jest egzotermiczną reakcją i uwalnia gaz w temperaturze otoczenia +10°C. Po uwolnieniu azotu generator osiągnie temperaturę 130 ° C / 266 ° F i potrzebuje 4 godzin do schłodzenia.

Generator przeszedł kilka testów ATEX.

gen06

Niskie ciśnienie uwalniania gazu

Ciśnienie uwalniania gazu Azotowego zostało zmierzone do maksymalnie 5 barów. Ciśnienie wewnątrz generatora może wzrosnąć do 45 barów przy temperaturze roboczej 65 ° C / 149 ° F. Obudowa generatora ma stopień ochrony IP67 przed i po użyciu.

gen07

Niski poziom hałasu

Ze względu na niskociśnieniowe uwalnianie gazu oraz specjalna dyszę z tłumikiem fali akustycznej poziom hałasu przepływu gazu pozostanie znacznie poniżej 99 dB zapewniając bezpieczeństwo dysków twardych oraz innych wrażliwych elementów w szafach serwerowych

EXXFIRE kontra Aerozole

EXXFIRE Aerozole
– przechowanie środka pobrane Bezciśnieniowe pobrane Bezciśnieniowe
– sposób detekcji pobrane Detekcja zasysająca (dym) images Wzrost temperatury (ciepło)
– sposób aktywacji pobrane Potrójna koincydencja images Przy temperaturze > 60⁰C
– dystrybucja gazu pobrane Cicha dysza, uwolnienie    równomierne images Lokalna wokół generatora, wokół nie mogą występować przeszkody
– czas przestoju i wymiany po wyzwoleniu pobrane Generator wymieniany na miejscu images Wymiana generatora na miejscu po wcześniejszym dokładnym oczyszczeniu gabloty i wymianie czujek
– wpływ na wyposażenie pobrane Bez wpływu images Aerozol powoduje zanieczyszczenie, korozję, wymaga sprzątnięcia
– konserwacja pobrane Łatwa i szybka Niska/brak konserwacji
– zasilanie pobrane 230V 230V
– cena pobrane Niska średnia
– środek gaśniczy Azot Aerozol

 

EXXFIRE kontra Firetrace

EXXFIRE Firetrace
-przechowanie środka pobrane Bezciśnieniowe images butla pod ciśnieniem 25-50 Bar
-sposób detekcji pobrane detekcja zasysająca (dym) images Wzrost ciepła rurek (ciepło)
-sposób aktywacji pobrane Potrójna koincydencja images Przy temperaturze > 60⁰C
-dystrybucja gazu pobrane Cicha dysza, uwolnienie równomierne images Jeden otwór uwalniający, bardzo lokalne uwolnienie
-czas przestoju i wymiany po wyzwoleniu pobrane Generator wymieniany na miejscu images Ponowne napełnienie butli, wymiana całego orurowania w gablocie
-konserwacja pobrane niska +niska
-zasilanie pobrane 230V +Brak zewnętrznego źródła zasilania
-cena pobrane średnia +niska
-środek gaśniczy Azot Gazy chemiczne/obojętne

Filmy 

ANIMATION OBJECT PROTECTION

ANIMATION OF EXXFIRE1500

DEMONSTRATION SIEMENS FRANCE

EXXFIRE2250 IN A MICRODATACENTER

Do pobrania

Certyfikaty

Kontakt

Dane rejestrowe

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000964097. Kapitał zakładowy: 1 400 000,00 zł.

Siedziba firmy, adres korespondencyjny

W celu kontaktu mailowego prosimy o skorzystanie z reguły imię.nazwisko@savitechnologie.pl.

Dział Sprzedaży Instalacji Gaśniczych

Bartosz Łebek
tel. 728 341 931
Piotr Samulik
tel. 600 959 392

Dział Sprzedaży Usług Serwisowych

Aleksandra Pawłowska
tel. 503 971 518
Karol Bagiński
tel. 608 574 325

Dział Finansów

Łukasz Węgrzynowski
tel. 664 929 928
Wanda Radwańska
tel. 660 414 551

Dział Obsługi Przemysłu Zbrojeniowego Oraz Stoczniowego

Łukasz Majtyka
tel. 604 589 042

Polski Bank Halonu

Łukasz Majtyka
tel. 604 589 042

Dział Projektowy

projektowy@savitechnologie.pl
W celu kontaktu z Działem Projektowym prosimy o wysłanie maila.

W Savi Technologie cenimy zdanie naszych Klientów. Podziel się swoją opinią! Wypełnij ankietę

„Utworzenie nowego działu B+R w firmie Savi Technologie poprzez zakup aparatury badawczej z oprogramowaniem ICT” Beneficjent: Savi Technologie Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Psary, 28.02.2013 r.