Halon to stosowany w gaśnicach przenośnych i miejscowych systemach gaszenia fluorowcopochodny węglowodoru, który charakteryzuje się dużą skutecznością oraz czystością. Znajduje zastosowanie jako gazowy środek gaśniczy i przeciwwybuchowy. W związku z tym, że jest środkiem zubożającym warstwę ozonową, został zaklasyfikowany do tak zwanych substancji kontrolowanych, regulowanych unijnymi rozporządzeniami. Halon 1301, Halon 1311 i Halon 2402 są dopuszczone w Polsce do stosowania w samolotach oraz okrętach w obszarze zastosowań wojskowych.

Właściwości gazów Halon 1301, 2402:

Halon 1301:

Halon 2402:

Kontakt

Dane rejestrowe

Spółka zarejestrowana Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000536351

Siedziba firmy, adres korespondencyjny

Dział Handlowy

Bartosz Łebek
tel. 728 341 931
Jakub Pływaczewski
tel. 600 959 392

Dział Serwisu

Aleksandra Pawłowska
tel. 503 971 518
Karol Bagiński
tel. 608 574 325

Dział Finansów

Łukasz Węgrzynowski
tel. 664 929 928
Tomasz Klasło
tel. 660 414 551

Dział Obsługi Przemysłu Zbrojeniowego Oraz Stoczniowego

Łukasz Majtyka
tel. 604 589 042

Polski Bank Halonu

Łukasz Majtyka
tel. 604 589 042

W celu kontaktu mailowego prosimy o skorzystanie z reguły imię.nazwisko@savitechnologie.pl.

„Utworzenie nowego działu B+R w firmie Savi Technologie poprzez zakup aparatury badawczej z oprogramowaniem ICT” Beneficjent: Savi Technologie Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Psary, 28.02.2013 r.